rockopera
rockopera
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Linkek
 
Hair
 
Funny Girl
 
Frissítés
Lezárt szavazások
 
Valahol Európában
 
Grease
 
Dalszöveg

                                    István a Király

 AZ ÖRÖKSÉG
 
 Te kit választanál?
 
 (ILLÉS EGYÜTTES)
 Valakinek holnap le kell gyôzni a sötetséget
 Mondd, te kit választanál?
 Valakinek holnap át kell írni a régi meséket
 Mondd, te kit választanál?
 Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot
 Mondd, te kit választanál?
 Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot
 Mondd, te kit választanál?
 
 Segítsetek, segítsetek
 Segítsetek, segítsetek
 
 Valakinek holnap le kell mondani hivataláról
 Mondd, te kit választanál?
 Valakinek holnap át kell venni a korona ékszert
 Mondd, te kit választanál?
 Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert
 Mondd, te kit választanál?
 Valakinek holnap meg kell válni az életétôl
 Mondd, te kit választanál?
 
 Segítsetek, segítsetek
 Segítsetek, segítsetek
 
 Oly nehéz a valasztás
 
 Töltsd el szívünk fényesség / Veni lumen cordium
 
 TÉRÍTÔK:
 Veni lumen cordium
 Veni Sancte Spiritus
 TÖMEG:
 Alleluia
 TÉRÍTÔK:
 Veni lumen cordium
 Veni Sancte Spiritus
 TÖMEG:
 Alleluia
 ASZTRIK:
 Jöjj, áldozz bűnös lélek
 az egyetlen és mindenható Istennek
 Légy híve Jézusnak
 ki szent halállal megváltotta bűneidet
 TÉRÍTÔK:
 Töltsd el szívünk fényesség
 Töltsd el szívünk Szentlélek
 TÖMEG:
 Alleluia
 TÉRÍTÔK:
 Töltsd el szívünk fényesség
 Töltsd el szívünk Szentlélek
 TÖMEG:
 Alleluia
 GIZELLA:
 Nézz énrám Láthatatlan
 nézz énrám Istenem
 Légy hozzám irgalommal
 légy úrrá szívemen
 Töltsd el lelkemet
 gyarló testemet
 hűséggel, jósággal
 szeretettel
 ISTVÁN:
 Szólj Istenem
 nyilvánulj meg nekem
 Hatalmad végtelen
 mutasd meg életem értelmét
 Szólj Istenem
 adj most jelt énnekem
 Adj erôt küzdenem
 hadd legyen életem
 tehozzád méltó
 szép és jó
 Add meg hát
 hogy szándékod szerint
 itt országod legyen
 S én rádbízom az életem
 ISTVÁN:
 Nézz énrám Láthatatlan
 nézz énrám Istenem
 Légy hozzám irgalommal
 légy úrrá szívemen
 Nézz énrám Láthatatlan
 nézz énrám Istenem
 Légy hozzám irgalommal
 légy úrrá szívemen
 GIZELLA:
 Nézz most le rám
 engem nézz Istenem
 Adj erôt szeretnem
 hadd legyen Ô az úr
 szívemben
 Nézz most le rám
 engem nézz Istenem
 Adj erôt szeretnem
 hadd legyen Ô az úr
 A testem-lelkem téged vár
 
 
 EGYÜTT:
 Jöjj el hát!
 TÉRÍTÔK:
 Veni lumen cordium
 Veni Sancte Spiritus
 TÖMEG:
 Alleluia


 Gyarló az ember
 
 FÔURAK:
 Volt is, lesz is, ez itt a praxis
 mindenkinek helyzete van
 Volt is, lesz is, itt is, de ott is
 Minden kornak rendszere van, de rendszere van
 SOLT:
 Gyarló az ember -
 azt lesi, hogy hol tömheti jobban a hasát
 Gyarló az ember -
 azt lesi, hogy hol adhatja jobban el magát
 EGYÜTT:
 Volt is, lesz is, ez itt a praxis
 mindenkinek helyzete van
 Volt is, lesz is, kint is, de bent is
 Minden kornak rendszere van, de rendszere van
 SUR:
 Gyarló az ember -
 igazat mindig annak ad, ki többet igér
 Gyarló az ember -
 ahhoz a párthoz áll, ahonnan többet remél
 EGYÜTT:
 Volt is, lesz is, ez itt a praxis
 mindenkinek helyzete van
 Volt is, lesz is, fent is, de lent is
 Minden kornak rendszere van, de rendszere van
 BESE:
 Gyarló az ember -
 mindenre képes a kényelemért
 Gyarló az ember -
 bônben fogant és a bônben él


 Nem vagyunk még hozzád méltók /
 Nem kell olyan Isten

 
 RÉKA:
 Óh Istenem, segíts rajtunk
 nyújts vigaszt a szenvedôknek
 Tartsd a gonoszt távol tôlünk
 bocsáss meg a vétkezôknek
 Légy az igaz megértô Isten
 hisz végtelen a bölcsességed
 Hozz mireánk békességet
 népeinknek világosságot
 LABORC:
 Térj eszedre Koppány lánya
 büszke vár még apád háza
 Meg ne lásson térden állva
 senki fia
 RÉKA:
 Óh Istenem, nézd el nekünk
 hogy nem vagyunk még Hozzád méltók
 Légy az igaz megértô Isten
 hisz itt a földön oly sok még a gond
 LABORC:
 Mért könyörögsz, mint egy árva
 nem vagy te akárki lánya
 Koppány elé állva mondd
 hogy szenved a nép
 Apadat kérd, hogy segítsen
 nagyobb úr ô, mint az Isten
 Nemsokára Koppány lesz
 a fejedelem
 Nem kell olyan Isten
 aki mindent megbocsát
 Nem kell olyan Isten
 aki megöli egy fiat
 Nem kell olyan Isten
 aki nem tud magyarul
 Szabad magyaroknak
 nem kell ilyen úr
 Nem kell olyan Isten
 kinek bűnös aki él
 Nem kell olyan Isten
 ki csak szenvedést igér
 Nem kell olyan Isten
 aki nem tud magyarul
 Szabad magyaroknak
 nem kell ilyen úr
 Nem kell, nem kell
 Nem kell, nem kell
 TÖMEG:
 Nem kell, nem kell
 Nem kell, nem kell
 Nem kell, nem kell
 Nem kell, nem kell


 Géza fejedelem temetése / Kyrie eleison
 
 TÉRÍTÔK:
 Kyrie eleison
 Kyrie eleison
 ASZTRIK:
 Porból s hamuból vétettünk s azzá leszünk
 Megholt hívünkért Gézáért könyörögjünk
 TÖMEG:
 Kyrie eleison
 Kyrie eleison
 ASZTRIK:
 Isten irgalmából lelke nyugodni tért
 Imádkozzunk nagy fejedelmünk üdviért
 TÖMEG:
 Kyrie eleison
 Kyrie eleison
 ASZTRIK:
 Bűnnek bilincsébôl jó Uram feloldozád
 Fényeskedjék lelkének örök világosság
 Ámen
 TÖMEG:
 Ámen


 Nincs más út, csak az Isten útja
 
 ISTVÁN:
 Uram magadhoz szólítád az én atyám
 Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám
 A sír oly halgatag
 a szó is fennakad
 a szív majd megszakad e súly alatt
 Ím hát itt fekszik elôttem jó atyám
 Lelke fenn jár már a csillagok nyomán
 A föld most elhagyott
 e népnek bölcse volt
 és én még nem tudom, mit ô tudott
 Uram, te jónak láttad elszólítani
 Szent az akarat, mely így tud dönteni
 És én ha kérdezem
 mért íly hirtelen
 Hallgat, s nem felel senki sem
 De én, István akit nemzettél atyám
 Én most esküszöm, hogy számíthatsz reám
 E sír el nem temet
 én ôrzöm lelkedet
 míg élek, folytatom a művedet
 KOPPÁNY:
 Megállj István!
 mondd csak, mit képzelsz magadról
 Gyenge vagy még, elfúj minden szél
 Erôs kézzel
 kell az országot vigyázni
 Szálj magadba Vajk és légy szerény
 Ôsi joggal
 engem illet Géza trónja
 Árpád vére, hej
 Ôsi joggal
 engem választ majd az ország
 Ôseink törvényét néked is tisztelned kell
 TÖMEG:
 Koppány, Koppány
 Koppány, Koppány
 ISTVÁN:
 Koppány vigyázz!
 esküt tettél jó atyámnak
 Elfogadtad akkor a helyed
 Ôsi jogról
 lemondtál az én javamra
 Gyávaságból tettél volna így
 KOPPÁNY:
 Géza meghalt
 és a trónja engem ilet
 Árpád népe, hej
 Osi törvényt
 sárba nem tiporhat senki
 Tízezer fegyveres választ meg engem, ha kell
 TÖMEG:
 Koppány, Koppány
 István, István
 Koppány, Koppány
 István, István
 ISTVÁN:
 Uram, te ismered a lelkem titkait
 Tudod, hogy engem hatalomvágy nem vakít
 Segíts most Istenem
 Segítsd meg nemzetem
 Segíts az országot megvédenem!
 ISTVÁN:
 Nincs más út csak az Isten útja
 bármit hoz reánk
 E földön nála nincs nagyobb erô
 Atyám sírjára esküszöm hogy hozzá hű leszek
 és nem hátrálok meg a harc elôl
 ESZTERGOM
 
 Adj békét uram / Da pacem Domine
 
 RÉKA:
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 PÁZMÁNY:
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 GIZELLA:
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 ISTVÁN:
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 EGYÜTT:
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 TÖMEG:
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 Adj békét uram
 ASZTRIK:
 Da pacem Domine
 Da pacem Domine
 TÖMEG:
 Da pacem Domine


 Üdvöz légyen Géza fia / Koppány küldött jó úrnôm
 
 REGÔSÖK:
 Üdvöz légyen Géza fia
 István a mi reménységünk
 Szálljon áldás reája
 legyen nékünk jó vezérünk
 Géza vala népeinknek
 hatalmas nagy fejedelme
 Országunkat békességre
 Krisztus útjára vezette
 Elôd, Árpád, Gyula, Kende
 Jenô, Vérbulcsu és Ôrsur
 Hét magyarok uruszága
 vérben feredôzô toghrul
 Árpád atyánk nemzetsége
 széles puszták büszke népe...
 SAROLT:
 Most már elég, túl sok itt az
 ártalmas emlékezés
 Hôsi múlttal együtt jár az
 árulás és zendülés
 Barbár dallam, pogány ének
 ízléstelen nem vitás
 Fogjátok meg mind a kettôt
 nem tűröm a lázítást!
 LABORC:
 Koppány küldött jó úrnôm
 hogy ôsi szokás szerint válaszd ôt
 új férjedül, melletted az ország trónján
 Figyelj! Sorsunkat most megfordíthatod
 Hát halld szavam: fogadd el
 és érvényes lesz újra az ôsi jog
 Törvény szerint kér Koppány úr
 És százezer jó harcos választja meg, hogyha kell
 Hát fogadd el, rangod és címed tarthatod
 gazdag lesz és fényes udvarod
 Hát halld szavam: fogadd el
 és érvényes lesz újra az ôsi jog
 Törvény szerint kér Koppány úr
 SAROLT:
 Meddig kell még tűrnöm ezt az
 arcátlan gyalázkodást
 Ôsi joggal összefércelt
 hűtlenséget, árulást
 István lesz a fejedelem
 tűzzel, vassal, hogyha kell
 Ezt az aljas hitszegôt az
 elsô fára húzzák fel
 Mit képzel Koppány
 SUR:
 Mit képzel Koppány
 SOLT:
 Mit képzel Koppány
 BESE:
 Mit képzel Koppány


 Abcug Koppány
 
 FÔURAK:
 Bosszantó egy bugris bunkó
 abcug Koppány, le vele
 Illemkódexrôl nem hallott
 s nem tud még olvasni se
 SOLT:
 Mocskos bűzös jutájában
 úrnak képzeli magát
 A kultúráról azt sem tudja
 eszik-e vagy megisszák
 EGYÜTT:
 Bosszantó egy bugris bunkó
 abcug Koppány, le vele
 Illemkódexrôl nem hallott
 s nem tud még olvasni se
 BESE:
 Torzonborz és mosdatlan
 és csimbókban lóg a haja
 Röf, röf, röf, így kurjongat
 és féges minden asszonya
 EGYÜTT:
 Bosszantó egy bugris bunkó
 abcug Koppány, le vele
 Illemkódexrôl nem hallott
 s nem tud még olvasni se
 SUR:
 Földet túrja nap mint nap
 és trágyadombon hentereg
 Hogyha rájön bűnös kórság
 kecskét kerget mek, mek, mek
 EGYÜTT:
 (Mindenki a magáét fújja)
 ISTVÁN:
 Élôsködô hitvány férgek
 tünjetek a szeme elôl
 István fiam!
 
 ISTVÁN:
 Óh te Istenem, vedd le vállamról a terhet
 mért fordítod Koppányt ellenem
 Árpád vére nem támadhat ônmagára
 Válaszd ôt s én átadom helyem
 SAROLT:
 Édes fiam
 rejtsd el jobban nyugtalan érzéseid
 Légy óvatos
 ne láthassa át senki sem szándékaid
 Sok víz lefolyt
 s még sok víz folyik véresen a vén Dunán
 Nincs béke még
 és nem tudhatod, hol leszel a harc után
 Gyôznöd kell a földeken
 és gyôznöd kell a váraknál
 Mindenkire szükséged van
 ki a trónra téged vár
 Érdekbôl vagy számításból
 mellékes, ha melléd áll
 Istennel vagy Isten nélkül
 Koppány téged nem szolgál
 Jól jegyezd meg
 ISTVÁN:
 Óh jó anyám
 békét kíván mind a nép s az Istenünk
 Miért kell a harc
 csak vérünk folyik s egyre fogy nemzetünk
 SAROLT:
 Édes fiam
 mást itt e nép meg nem ért, csak túlerôt
 Nem fogja fel
 a múltat s nem sejti még az eljövôt
 Szánalmas kis lény az ember
 önnön sorsán túl nem lát
 Könnyen megtéveszti néhány
 jól irányzot hazugság
 Egymás ellen acsarkodva
 nem egy nemzet itt a nép
 Mindannyiunk érdeke
 hogy országunk királya légy
 István fiam


 Unom a politikát
 
 GIZELLA:
 Jaj de unom a politikát
 inkább engem törödne és csinálnánk egy kis babát
 De István oly fárádt és gondterhelt
 nem lesz ebbôl már soha kiskirály
 VECELLIN:
 Jaj de unom a politikát
 inkább durchmarsban trancsíroznám a pogányok sorát
 De István csak töpreng és hezitál
 nem lesz ebbôl már soha nagy király
 GIZELLA:
 Várni, csak várni, mindig csak várni
 végül az asszonyból vénlány marad
 VECELLIN:
 Várni, csak várni, mindig csak várni
 lassan a hüvelybe rozsdál a kard
 GIZELLA:
 Jaj de rémes egy vircsaft ez istenkém
 ráncba kell szedni, hogy beérje Europapát
 VECELLIN:
 Aber der Stephan ist unmöglich
 nem lesz belôle soha szent király
 EGYÜTT:
 Várni, csak várni, mindig csak várni
 az ember már nem tudja, mit is akart
 Várni, csak várni, mindig csak várni
 úgy látszik ez jellemzi a magyart
 GIZELLA:
 Jaj de unom a politikát, inkább
 engem törödne és csinálnánk egy kis babát
 VECELLIN:
 De István csak elméleteket gyárt
 Nem lesz így jó ez a Magyarország
 EGYÜTT:
 Unom a, unom a, unom a, unom a
 unom a, unom a politikát

 
 Fejedelmünk István!
 
 TÖMEG:
 István, István!
 Fejedelmünk István!
 ASZTRIK:
 Kívánjátok-é e karddal
 István rendelését fogadni?
 TÖMEG:
 Igen akarjuk!
 ASZTRIK:
 Kívánjátok-é hűséggel
 minden véretekkel szolgálni?
 TÖMEG:
 Igen akarjuk!
 Felkelt a napunk, István a mi urunk
 Árad a kegyelem fénye ránk
 Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
 Száp Magyarország édes hazánk
 ASZTRIK:
 Kívánjátok-é e karddal
 Isten országát megvédeni?
 TÖMEG:
 Igen akarjuk!
 ASZTRIK:
 Kívánjátok-é az egyház
 minden törvényét megtartani?
 TÖMEG:
 Igen akarjuk!
 Felkelt a napunk, István a mi urunk
 Árad a kegyelem fénye ránk
 Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
 Száp Magyarország édes hazánk


 Oly távol vagy tôlem (és mégis közel)
 
 ISTVÁN:
 Óh jó Uram, Jézus mondá:
 Kardtól vész, ki karddal él
 De két tűz között válaszúton
 békét csak bolond remél
 Mondd mennyit ér az ember
 ha bűntelen, de gyenge
 Mondd mennyit ér, ha készül
 véres gyôzelemre
 Óh jó Uram nem tudom már
 hűséges kihez legyek
 Törvényedre sújt le kardom
 ha ölnöm kell, hogy védjelek
 Mondd mennyit ér az ember
 ha bűntelen, de gyenge
 Mondd mennyit ér, ha készül
 véres gyôzelemre
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Ta hallgatsz, s én érzem a szívem felel
 ISTVÁN:
 Óh jó uram töled kaptam
 a lelkem és a helyzetem
 Ellenségeim állnak mellém
 a népem támad ellenem
 Mondd mennyit ér az ember
 ha bűntelen, de gyenge
 Mondd mennyit ér, ha készül
 véres gyôzelemre
 RÉKA:
 Édes Uram
 óh nézz le reám
 Nyíló virág
 kerted alján
 Szívem szakad
 ha rád gondolok
 Nélküled már
 elhervadok
 
 
 KETTEN:
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Ta hallgatsz, s én érzem a szívem felel
 RÉKA:
 Édes Uram, óh nézz le reám
 Nyíló virág kerted alján
 Szívem szakad, ha rád gondolok
 Nélküled már elhervadok
 KOPPÁNY VEZÉR
 
 Szállj fel szabad madár
 
 TORDA:
 Magyarok! Férfiak és asszonyok!
 Halgassátok Koppány vezért!
 KOPPÁNY:
 Nem kérdem én, anyád hol szült világra
 Nem kérdem és, apád ki volt
 Csak annyit kérdezek a válaszra várva
 Rabok legyünk vagy szabadok
 Nem kérdem én, meddig tűrjük a sorsunk
 Lehetnénk új honfoglalók
 Csak annyit kérdezek a válaszra várva
 Rabok legyünk vagy szabadok
 TÖMEG:
 Szállj fel a csillagokba
 Szél könnyű szárnyán szállj
 Kárpátok gyűrűjébôl
 Szállj fel szabad madár
 Szállj messze, szállj magasra
 Szél könnyű szárnyán szállj
 Új tavasz hírét vidd el
 Szállj fel szabad madár
 KOPPÁNY:
 Nem kérdem én, azt hogy mért vagy te árva
 Tudom a sors mostoha volt
 Csak annyit kérdezek a válaszra várva
 Rabok legyünk vagy szabadok
 Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk
 szemforgató hamis papok
 Csak annyit kérdezek a válaszra várva
 Rabok legyünk vagy szabadok
 TÖMEG:
 Szállj fel a csillagokba
 Szél könnyű szárnyán szállj
 Kárpátok gyűrűjébôl
 Szállj fel szabad madár
 Szállj messze, szállj magasra
 Szél könnyű szárnyán szállj
 Új tavasz hírét vidd el
 Szállj fel szabad madár


 Te vagy a legszebb álmunk
 
 FELESÉGEK:
 Nincs hozzád senki méltó
 nincs férfi jobban vonzó
 szívünkbe vágyat oltó senki más
 Te vagy a legszebb álmunk
 tôled forró az ágyunk
 Jöjj, teljesítsd a vágyunk édes úr
 PICUR:
 Úgy várom jöjjön már az éjjel
 Nem bírok már a szenvedéllyel
 Érzem a testem lelkem téged
 csak téged kíván
 EGYÜTT:
 Nincs nálad többet érô
 erôsebb tűzzel égô
 asszonyhoz jobban értô senki más
 Szólj hozzánk szép szavakkal
 ölelj át két karoddal
 boríts el csókjaiddal édes úr
 ENIKÔ:
 Melletted mindig forr a vérem
 lehullik rólam a szemérem
 Érzem a testem lelkem téged
 csak téged kíván
 KOPPÁNY:
 Hízelgô csábító asszonyaim
 buja ingoványba húz a szerelmetek
 Szívemmel játszó asszonyaim
 aki ellenem áll, az elveszett
 FELESÉGEK:
 Te vagy a legszebb álmunk
 tôled forró az ágyunk
 Jöjj, teljesítsd a vágyunk édes úr
 Szólj hozzánk szép szavakkal
 ölelj át két karoddal
 boríts el csókjaiddal édes úr
 BOGLÁRKA:
 Úgy várom jöjjön már az éjjel
 Elhalmozol engem a kéjjel
 Látod a testem lelkem téged
 csak téged kíván
 KOPPÁNY:
 Hízelgô csábító asszonyaim
 buja ingoványba húz a szerelmetek
 Hűséggel fárasztó asszonyaim
 Mindent megkaptok majd, - most menjetek


 Abcug István
 
 FÔURAK:
 Koppány úr!
 Istvánt fejedelemmé választották!
 Fejébe szállt a dicsôség!
 EGYÜTT:
 Bosszantó bekepzelt fickó
 abcug István nem kell már
 Azt gondolja egyet füttyent
 s mindenki haptákban áll
 SOLT:
 Mondjuk lene egy kis méreg
 éppen csak megkóstolná
 Nem nagy dolog elintézni
 Ha lenne aki meghálálná
 BESE:
 Vagy mondjuk lenne véletlen
 egy szerencsétlen baleset
 Megrendelni együkét vadkant
 jó pénzért mindig lehet
 SUR:
 Vagy mondjuk lenne egy kis tôr
 mi épp a szívéig elér
 Papnak minden jöttment úrnak
 álma menten véget ér
 EGYÜTT:
 Bosszantó bekepzelt fickó
 abcug István nem kell már
 Azt gondolja egyet füttyent
 s mindenki haptákban áll
 KOPPÁNY:
 Nem kell méreg, nem kell tôr
 és nem kell aljas cselszövés
 Meglátjuk, hogy mit szól majd
 ha fegyverimmel szembenéz


 Szemtôl szembe
 
 TÖMEG:
 Koppány, koppány
 Koppány, koppány
 TORDA:
 Figyelj Koppány!
 Halgass most az én szavamra
 Nincs több gond ha István már nem él
 Minden eszköz
 mely a trónra téged juttat
 elfogadható mert szent a cél
 KOPPÁNY:
 Ôsi joggal
 Engem választ majd az ország
 Árpád népe, hej
 TORDA:
 Ôsi jognál
 erôsebb az ôsi érdek
 Nem tudja senki, a harcunk majd hol dôl el
 TÖMEG:
 Koppány, koppány
 Koppány, koppány
 KOPPÁNY:
 Szemtôl szembe!
 Így kivánja tisztességünk
 A becsület mindennél többet ér
 Büszke népünk
 idegen hatalmat nem tűr
 Az igazságunk gyôzni fog, ne félj
 TORDA:
 Szemtôl szembe
 ott lesz István minden népe
 Árpád vére, hej
 KOPPÁNY:
 Ôsi törvényt lábbal nem tiporhat senki
 Menj hát és tudd meg a Istenek szándékát


 Áldozatunk fogadjátok
 
 TÖMEG:
 Nap fénye világosságot
 Hold fénye teljességet
 Víz színe tisztaságot
 Csillagok fényességet
 Adjatok, adjatok, adjatok
 Adjatok, adjatok, adjatok
 TORDA:
 Kegyes Földanya
 Kegyes Napanya
 Kegyes Holdanya
 Kegyes Vízanya
 Kegyes Ôsapak
 Kegyes Ôsanyak
 Kegyes Istenek
 Kegyes Szellemek
 Áldozatunk fogadjátok
 Amit kérünk, megadjátok
 Elöttetek fejet hajtunnk
 Fogadjátok hódolatunk
 TÖMEG:
 Nap fénye világosságot
 Hold fénye teljességet
 Víz színe tisztaságot
 Csillagok fényességet
 Adjatok, adjatok, adjatok
 Adjatok, adjatok, adjatok
 TORDA:
 Kegyes Földanya
 Kegyes Napanya
 Kegyes Holdanya
 Kegyes Vízanya
 Kegyes Ôsapak
 Kegyes Ôsanyak
 Kegyes Istenek
 Kegyes Szellemek
 Áldozunk most elôttetek
 Tisztejük az ôsi rendet
 Halgassátok könyörgésünk
 Vigyázzátok nem zetségünk
 TÖMEG:
 Nap fénye világosságot
 Hold fénye teljességet
 Víz színe tisztaságot
 Csillagok fényességet
 Adjatok, adjatok, adjatok
 Adjatok, adjatok, adjatok


 Elkésett a békevágy
 
 RÉKA:
 Jó atyám, álmodtam múlt éjszakán
 Fenn láttalak a négy legnagyobb vár fokán
 Az ég elborult és árván maradt sok leány
 Kard által vész mind, ki kardot ragad
 Légy bölcs vezérés űzd el az ôs átkokat
 Békét keress, hisz volt már elég áldozat
 KOPPÁNY:
 Nincs visszaút
 hisz István már a harcra készül
 Idegeneket hív
 magyarok ellen segítségül
 Pogánynak tartanak
 pedig Bizánc jelét magamra vettem
 De csak az volt a cél
 hogy szabadságunk megôrizzem
 Pogánynak tartanak
 mert nem tűröm a papok hatalmát
 Bűnt kiáltanak
 hol szabadságát védi az ország
 Pogánynak tartanak
 mert szembeszállok a hódítókkat
 Pogány itt mindenki
 aki velem van és nem Istvánnal
 Késô mostmár mindezt újra átgondolni
 Elkésett a békevágy
 Késô már a múltat újra értelmezni
 kényszerpályán a világ
 ISTVÁN:
 Koppány vezér!
 Ne hidd, hogy én nem szeretlek
 Tiéd a trón
 ha vállalod, mit meg kell tenned
 Kezünkben van
 egy nép és az ország sorsa
 Rómába vezet
 minden út, vagy a pusztulásba
 KOPPÁNY:
 Pogánynak tartanak
 mert nem tűröm a papok hatalmát
 ISTVÁN:
 Fogadd el Rómát
 és holnap már tiéd az ország
 KOPPÁNY:
 Pogánynak tartanak
 mert szembeszállok a hódítókkat
 ISTVÁN:
 A békét hoztam el
 mert az országnak béke kell
 KOPPÁNY:
 Késô mostmár mindezt újra átgondolni
 Elkésett a békevágy
 Késô már a múltat újra értelmezni
 kényszerpályán a világ


 Véres kardot hoztam / Vezess minket István
 
 TORDA:
 Véres kardot hoztam
 Ôseink véres kardját
 Sorsdöntô harcra kész a nép
 Megvédjük szabadságunk
 Istvánnak ellenállunk
 Nem kell a sápadt Istenség
 Árpád szabad népe
 honfoglalóknak vére
 nem tűr meg idegen zabolát
 Álmunk valóra válik
 vagy elveszünk egy szálig
 De inkább halál, mint szolgaság
 TÖMEG:
 Koppány, Koppány!
 Koppány, Koppány!
 TORDA:
 Koppány, ha Istvánt legyôzöd
 nem puisztulnak majd a hôsök
 Hatalmas nagy lesz itt a nép
 Rómától Görögbizáncig
 Rajnától Levédiáig
 félik majd utódaid nevét
 Mohácsnál gyôzni fogunk
 Dózsa lesz György királyunk
 Nagyhatalom századokon át
 Rákóczi világot hódít
 Kosuthtal valóra válik
 a Duna-menti Köztársaság
 TÖMEG:
 Koppány! Koppány!
 Koppány! Koppány!
 (Veszprém mellett megütköznek István és Koppány seregei)
 TÖMEG:
 Vezess minket István!
 Fejedelmünk István!
 Vezess minket István!
 Fejedelmünk István!
 TÖMEG:
 Koppány! Koppány!
 Koppány! Koppány!
 Koppány! Koppány!
 Koppány! Koppány!
 
 
 (Koppány megsemmisítô vereséget szenved)
 
 ISTVÁN A KIRÁLY
 
 Gyászba öltözött csillagom / Töltsd el szívünk fényesség
 
 REGÔS:
 Azt igérte édesanyám
 fényes víg napokat élek
 Hej, de lyan a világ
 mindig szomorúbbat érek
 Elsötétül fényas napom
 véráztatta földre néz le
 Gyászba borult mezôkre
 frissen hantolt temetôkre
 Gyászba öltözött csillagom
 elhagyott a jó reménység
 Én Istenem, Istenem
 még a testvér is ellenség
 Komor felettem az ég is
 Még a föld is sír alattam...
 ASZTRIK:
 Bűnbánó lélek, fejedet
 hajtsd meg elôttünk s elnyered az Úr irgalmát
 Légy híve Jezusnak
 és a mennyország üdvössége vár tereád
 TÉRÍTÔK:
 Töltsd el szívünk fényesség
 Töltsd el szívünk Szentlélek
 TÖMEG:
 Alleluia
 TÉRÍTÔK:
 Töltsd el szívünk fényesség
 Töltsd el szívünk Szentlélek
 TÖMEG:
 Alleluia


 Hála néked fejedelem!
 
 FÔURAK:
 Éljen István, a bölcs és igazságos
 Éljen István fejedelem
 Éljen Istvan, ki gyôzött a gonosz felett
 Hála néked fejedelem
 Vivát! Vivát! Vivát!
 NÉMET LOVAGOK:
 Koppány hadát leverte seregünk
 Nincs már pogány ki ellenáll nekünk
 Csak szólj jó urunk, mi mindig segítünk
 Nem kérünk mást csak azt mit kérhetünk
 VECELLIN:
 Egy hôs lovag, ha várát védi
 nem fél senkitül
 A harcban mindig élen jár
 legyôzhettelenül
 ISTVÁN:
 Értem, lovag!
 TÖMEG:
 Vivát! Vivát! Vivát!
 ASZTRIK:
 Az Úrnak adj hálát a gyôzeleméret
 S a szolgát jutalmazd a hűségéért
 Ha támogatod a Szentegyházat
 Róma áldása lesz majd rajtad
 S elnyered véle itt a földön az üdvösséged
 Szentatyánk zászlós lándzsát küld
 és koronát néked
 ISTVÁN:
 Értem szavad!
 TÖMEG:
 Vivát! Vivát! Vivát!
 Éljen István, a bölcs és igazságos
 Éljen István fejedelem
 Éljen Istvan, ki gyôzött a gonosz felett
 Hála néked fejedelem
 SAROLT:
 Becsüld, ki érted harcol
 és rád felesküszik
 Hát oszd közöttük szét bô kézzel
 Koppány javait
 Tiéd e hatalmas szép ország
 és ôk a híveid
 Hát oszd közöttük szét
 hogy védjék határait
 ISTVÁN:
 Értem, anyám!
 TÖMEG:
 Vivát! Vivát! Vivát!
 FÔURAK:
 Mindig a gyôztes mellett álltunk
 és vérünket adtuk a hatalomért
 Mindig egy nagylelkű fönökre vágytunk
 ki hálás lesz majd a gyôzelemért
 SOLT:
 Gyarló az ember
 SUR:
 De ha nincsen birtoka, hát nem sokat ér
 BESE:
 Gyarló az ember
 EGYÜTT:
 A Jótett helyébe jót remél -ünk
 ISTVÁN:
 Léhűtôk, hitvanyok
 lelketlen szolgálók, hasznlesôk
 A harcokban elbújtok
 s osztásnál tologtok egymás elôtt
 TÖMEG:
 Éljen István, a bölcs és igazságos
 Éljen István fejedelem
 Éljen Istvan, ki gyôzött a gonosz felett
 Hála néked fejedelem


 Halld meg uram a kérésem / Felnégyelni!
 
 RÉKA:
 Gyôztél, uram, atyám felett
 ki sötét vihart kavart ellened
 Fény és dicsôség a neved
 de ne gyűlöld a legyôzötteket
 Hlld meg uram a kérésem
 Halott atyám add ki nékem
 Hadd temessem el a földbe
 Nyugodjék békétlen lelke
 Légy az igaz, megértô urunk
 ha már e földön szolgáid vagyunk
 Nyújts vigaszt a szenvedôknek
 Bocsáss meg a vétkezôknek
 ISTVÁN:
 Ne félj, a kérésd nem szégyened
 A hangod a szívemhez szól
 RÉKA:
 Jó uram, a szívem tiéd
 A szív a szívnek így válaszol
 SAROLT:
 Mit nem kápzelsz balga lányom
 kérésed már árulás
 Hitszegôknek itt a földön
 megbocsátni nem szokás
 Koppány testét felnégyeljük
 s váérainkra tűzzük fel
 Ez legyen a lázadóknak
 mindörökre intô jel
 Pusztulj vagy meghalsz!
 TÖMEG:
 Felnégyelni! Felnégyelni!
 Felnégyelni! Felnégyelni!
 Felnégyelni! Felnégyelni!
 Felnégyelni! Felnégyelni!
 HONT:
 Így jár az mind, ki lázadni mer
 Konok fejükre keményen sújt le kardunk
 PÁZMÁNY:
 Kell az erô, hogy lássa a nép
 Nincs itt már kec-mec, elnézés nem lesz nálunk
 TÖMEG:
 Felnégyelni! Felnégyelni!
 Felnégyelni! Felnégyelni!
 SAROLT:
 István fiam, nincs más választás
 Rendet kell tenni, rendnek kell lenni végre
 Rendet kell tenni, rendnek kell lenni nálunk
 ISTVÁN:
 Hagyjatok magamra
 Távozzon mindenki el!


 Oly távol vagy tôlem
 
 ISTVÁN:
 Óh jó Uram, itt e földön
 választottad én vagyok
 Rámbíztad e súlyos terhet
 s félek, összeroskadok
 Mondd, mennyit ér az ember
 ha tisztessége gyenge
 Mondd, mennyit ér, ha
 kárhozott a gyôzelemre
 Óh jó Uram, adj erôt
 hogy elbírjam a terhedet
 Törvényeid elfogadtam
 de más szolgája nem leszek
 Mondd, mennyit ér
 ki Téged szívébôl követne
 Mondd, mennyit ér
 ki érted véled szállna szembe
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Ta hallgatsz, s én érzem a szívem felel
 GIZELLA:
 Hallgasd meg könyörgésem
 hallgass meg Istenem
 Légy hozzám irgalommal
 légy úrrá szívemen
 Töltsd el lelkemet
 gyarló testemet
 hűséggel, jósággal
 szeretettel
 ISTVÁN:
 Mondd, mennyit ér
 ki Téged szívébôl követne
 Mondd, mennyit ér
 ki Érted Véled szállna szembe
 EGYÜTT:
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
 Oly távol vagy tôlem és mégis közel
 Ta hallgatsz, s én érzem a szívem felel


 Koppány felnégyelése / Gloria, gloria / István, a király
 
 TÉRÍTÔK:
 Gloria, gloria in excelsis Deo
 Gloria, gloria alleluia
 Et in terra pax hominibus
 bonae voluntatis
 TÖMEG:
 Gloria, gloria in excelsis Deo
 Gloria, gloria alleluia
 Et in terra pax hominibus
 bonae voluntatis
 ASZTRIK:
 Akarod-e a szent hitet megtartani
 és igaz módon megôrizni?
 ISTVÁN:
 Akarom.
 ASZTRIK:
 Akarsz-e a Szentegyháznak és papjainak
 védôje és oltalmazója lenni?
 ISTVÁN:
 Akarok.
 ASZTRIK:
 Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint
 kormányozni és védelmezni?
 ISTVÁN:
 Akarom.
 ASZTRIK:
 Úgy legyen! Amen.


 István, a király / Felkelt a napunk
 
 TÖMEG:
 Isten áldásával István a király!
 ISTVÁN:
 Király vagyok, Uram, a Te akaratodból.
 Minden magyarok királya.
 És én azt akarom, hogy enek a népnek országa legyen.
 Veled Uram, de Nélküled.
 TÖMEG:
 Felkelt a napunk, István a mi urunk
 Árad a kegyelem fénye ránk
 Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
 Száp Magyarország édes hazánk
 

 
István a király
 
Jézus Krisztus Szupersztár
 
A Muszika Hangja
 
Oscar
 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról